Weerbaarheidstraining met hond

Al enige jaren geef ik weerbaarheidstrainingen op scholen voor kinderen van de basisschool. Voor de zomervakantie  is deze training ook gestart op SBO De Keerkring. Het is een training met als basis Rots&Water (een weerbaarheidstraining voor kinderen) en elementen uit het judo. De toegevoegde waarde en kracht van deze training is dat er gewerkt wordt met speciaal opgeleide trainingshonden. Ze oordelen niet, voelen direct hoe jij je van binnen voelt en zijn meesters in het spiegelen van gedrag. En als de hond het zegt, dan is het waar! Het leuke ervan is dat alle kinderen dit dan ook direct accepteren. Niet alleen nuttig, maar ook reuze leuk.
De training wordt op school gegeven. Er wordt gewerkt in kleine groepen van 4-5 kinderen, zodat er ruimte is voor persoonlijke leerdoelen. De basis-training bestaat uit 3 lessen van een uur. De vervolg-training, de verdieping, bestaat ook uit 3 trainingen van een uur. Er is aandacht voor: grenzen stellen, weerbaarheid en bewust worden van het eigen gedrag (en wat doet dat met een ander en de omgeving). Dit resulteert uiteindelijk in een beter zelfbeeld en zelfvertrouwen.
We werken als team, dat wil zeggen, er is contact met de leerkracht, IB-er en kindercoach, waardoor alles wat de kinderen leren direct ook toegepast kan worden op school. Daarnaast houden we de ouders persoonlijk op de hoogte. Dit is fijn om er thuis ook over te kunnen praten en te oefenen.
Wie ben ik? Ik ben Maureen Kemeling – echtgenote en moeder van 2 dochters. Mijn achtergrond: Oud top judoka, communicatiespecialist, Rots&Water trainer, therapiehondbegeleider en trainer/ coach van Kemeling&Dogs Training met als specialisme: kinderen van de basisschool

Inschrijven en informatie kan via de kindercoach op onze school, Loekie van der Zee. De kosten per training (van 3 lessen van een uur) zijn €90,- per persoon. De kosten worden niet vergoed door school. Soms kan deze training/ begeleiding wel vergoed worden vanuit een PGB.