We zijn gestart…

Wat was het fijn om iedereen weer gezond en wel te verwelkomen afgelopen maandag.

De kinderen waren enthousiast en natuurlijk ook best gespannen. Hoe ziet de klas eruit? En de juf of meester? Wat gaan we doen?
Voor de vakantie hadden de kinderen al een keertje kennisgemaakt maar dat was al zes weken geleden.
De eerste week zit er weer op. We kijken terug op een goede eerste week.

De eerste periode staat in het teken van groepsvorming. De kinderen doen allerlei activiteiten om elkaar beter te leren kennen zodat zij echt een groep gaan vormen.

Op De Keerkring stimuleren we het positieve gedrag van de kinderen. Dit doen we met PBS (Positive Behavior Support).
Afspraken worden geoefend en in de komende week staan de afspraken op het schoolplein centraal. We spreken naar de kinderen uit welk gedrag we van hen verwachten, bijvoorbeeld waar de kinderen in de rij gaan staan als de schoolbel gaat.

Natuurlijk wordt er ook gewerkt aan de verschillende vakken waarbij de kinderen ingedeeld worden op het juiste niveau.

Omdat we communicatie en ouderbetrokkenheid erg belangrijk vinden gaan we dit jaar werken met Social Schools. Een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor ouders en school. Tijdens de informatieavond op dinsdag 11 september hoort u hier meer over. Een uitnodiging voor deze avond volgt. Zet u deze avond alvast in uw agenda?

Over PBS informeren wij u graag tijdens de PBS-inloopochtend. Noteert u 24 september 9.00 uur hiervoor. We vertellen u graag wat PBS inhoudt en ook wat u thuis kunt doen om positief gedrag te versterken. Meer informatie volgt.

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!

 

Namens het team, met vriendelijke groet,

Iris Fonville
Directeur