Social Media protocol

De Stichting Kalisto, waar SBO De Keerking deel van uitmaakt, wil bevorderen dat alle betrokken (ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers) op een vrije en verantwoorde manier omgaan met berichten en uitingen over haar scholen in de sociale media. 

Daarom is het “Protocol social media Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!” opgesteld. In dit protocol staan de afspraken met u als ouder en met onze medewerkers bij het gebruik van social media in relatie tot de school. Wij vragen aan eenieder om zich bij het gebruik van social media aan deze afspraken te houden.

Over dit protocol is gesproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Aan de GMR is verzocht om haar instemming aan het protocol te geven bij de eerstkomende vergadering in het schooljaar 2018-2019. 

U kunt een kopie van het social media protocol vinden via de website van school en de website van de Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! (https://kalisto-basisonderwijs.nl/privacy/)