Doorgeven berichten

We worden nogal eens gebeld door ouders met de vraag of we iets door willen geven aan hun kind.

Om de lessen zo min mogelijk te storen vragen we u mededelingen aan de leerkracht of uw kind voor of na schooltijd te doen.