Wijziging belangrijke data ‘Brugreus’

Anders dan op de jaarkalender en op de ‘belangrijke data’ is aangegeven zal de

  • informatieavond Brugreus voor groep 8

    plaats vinden op di. 22 januari

(dit was di. 15 januari)