Aanmelden nieuwe leerling

Ouders kunnen hun kind (in overleg met de basisschool) aanmelden bij de Centrale toekenningscommissie (CTC) van ons samenwerkingsverband Passenderwijs als zij een beschikking voor het SBO willen aanvragen.

De aanvraag start met de aanmelding en het indienen van een groeidocument via de school bij het loket van Passenderwijs. Ouders geven eerst toestemming hiervoor. Voor kinderen die in aanmerking komen voor de groep jonge risicokinderen (JRK) is ook het groeidocument beschikbaar. Zie voor meer informatie over het groeidocument:

De trajectbegeleider bereidt vanuit de trajectbegeleiding de bespreking in de CTC inhoudelijk voor:

  • Het dossier wordt gecontroleerd op volledigheid (indien verheldering of aanvullende informatie gewenst is, neemt de trajectbegeleider contact op met de school).
  • De inhoud van het dossier wordt door de trajectbegeleider samengevat in termen van
    de onderwijsbehoefte van de leerling.
  • Na afronding van dit proces wordt de leerling geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.

U kunt hier mee over lezen op de website van Passenderwijs: www.passenderwijs.nl