Luizencontrole (protocol)

Iedere maandag of dinsdag na de vakantie vindt er luizencontrole plaats op SBO De Keerkring.

Wat als er hoofdluis en/of neten zijn geconstateerd

De leerkracht wordt op de hoogte gebracht om welke leerling(en) het gaat.
Dit wordt gemeld bij de leerkrachten van de werkgroep oudervereniging om direct een nacontrole te plannen.
De administratie neemt contact op met de ouders. Indien bij het kind “lopers” (levende luizen) worden geconstateerd worden ouders verzocht de leerling op te halen om z.s.m. de behandeling te kunnen uitvoeren en zo verspreiding te voorkomen.
Indien van toepassing adviseert de administratie de ouders om het taxibedrijf te informeren. Tevens adviseert zij de ouders om de onderstaande folder goed door te lezen teneinde een goede behandeling te bewerkstelligen om herhaling te voorkomen.
De ouders van de hele groep krijgen een brief (digitaal via Social Schools of op papier) zodat ze op de hoogte zijn hoe ze thuis moeten controleren en evt. behandelen.

De leerlingen mogen niet zwemmen, want luizen kunnen namelijk zwemmen. Als er uitbreiding is geconstateerd na de hercontrole, kan besloten worden om de klas te stofzuigen. De stofzuigerzakken moeten dan meteen vervangen worden. Eventuele verkleedkleren en knuffels moeten gewassen worden en of behandeld worden met paraspray, deze mogen pas weer gebruikt worden als de klas weer luisvrij is.

Nacontrole

Deze vindt na 2 weken plaats. Alle kinderen worden dan weer gecontroleerd in de klas waar de hoofdluis en/of neten waren geconstateerd. Afwezige kinderen worden zo mogelijk later gecontroleerd, of er wordt contact opgenomen om thuis te controleren of ze luisvrij zijn.
De hoofdluis coördinatrice houdt een lijst bij en kan zien bij welke kinderen het herhaaldelijk voorkomt. De coördinatrice neemt dan ook contact op met de directie, zodat deze contact op kan nemen met dit gezin.
De directie kan dan voorstellen aan het gezin om contact op te nemen met de GGD-jeugdzorg. Een verpleegkundige komt dan langs om adviezen te geven. Zie tevens de website: GGD regio Utrecht-Hoofdluis.