Luizencontrole

Iedere maandag of dinsdag na de vakantie vindt er luizencontrole plaats op SBO De Keerkring.

Wat doen als er hoofdluis is geconstateerd

De leerkracht wordt op de hoogte gebracht om welke leerlingen het gaat. De luizenmoeder neemt contact op met de ouders. Zij adviseert de ouders om dit indien nodig te melden bij het taxibedrijf. De ouders van de hele groep krijgen een brief mee (papier of digitaal) zodat ze op de hoogte zijn hoe ze moeten behandelen. Degene bij wie luis geconstateerd krijgt van de luizenmoeder een folder mee.

De leerlingen mogen niet zwemmen, want luizen kunnen namelijk zwemmen en ook zouden er dan maatregelen genomen moeten worden om de bus te reinigen/stofzuigen. Als er uitbreiding is geconstateerd na de her controle kan besloten worden om de klas te stofzuigen. De stofzuigerzakken moeten dan meteen vervangen worden. Eventuele verkleedkleren en knuffels moeten gewassen worden en of behandeld worden met paraspray, deze mogen pas weer gebruikt worden als de klas weer luisvrij is.

Nacontrole

Deze vindt na 1 week plaats. Alle kinderen worden dan weer gecontroleerd in de klas waar 1 week geleden hoofdluis was geconstateerd. Afwezige kinderen worden zo mogelijk later gecontroleerd, of er wordt contact opgenomen om thuis te controleren of ze luisvrij zijn. De hoofdluis coördinatrice houdt een lijst bij en kan zien bij welke kinderen het steeds voorkomt. Zij neemt dan ook contact op met de directie, zodat deze contact op kan nemen met dit gezin. De directie kan dan voorstellen aan het gezin om contact op te nemen met de GGD-jeugdzorg. Een verpleegkundige komt dan langs om adviezen te geven.