Oudercontacten

Ouders kunnen altijd binnenlopen als ze iets willen vragen of ergens mee zitten. Maar er zijn ook een paar momenten in het jaar die we organiseren om te praten over uw kind en de school.

Startgesprek

Het startgesprek vindt eenmalig plaats na maximaal 6 weken na plaatsing op SBO De Keerkring. De leerkracht maakt afspraak met ouders in overleg met de IB-er. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) en handelingssuggesties worden door IB-er en de leerkracht tijdens het startgesprek met de ouders besproken. In het startgesprek geven de ouders ook aan welke verwachtingen zij hebben t.a.v. de school.

Kennismakingsavond

In de eerste periode van het schooljaar organiseren we een Startavond. De ouders worden in de gelegenheid gesteld om nader met de groepsleerkracht(en) en de andere ouders (van de klasgenootjes van uw kind) kennis te maken. U krijgt informatie over het komende schooljaar en u kunt vragen stellen. In de kalender ziet u wanneer deze avond is.

Inloopavonden

Twee keer per jaar – in najaar en voorjaar – organiseren wij Inloopavonden. U kunt dan samen met uw kind en eventuele broertjes, zusjes, oma’s en opa’s, tantes en ooms en andere geïnteresseerden de school en het werk van uw kind bekijken. Het is tevens een mogelijkheid om andere ouders te leren kennen. De data van deze Inloopavonden staan vermeld in de kalender.

Rapportenavond

Twee keer per jaar organiseert SBO De Keerkring een ouder rapportenavond en één keer een avond rondom het OPP. U wordt dan in de gelegen¬heid gesteld om met de groepsleerkracht over uw kind te praten en aan de hand van het rapport en/of het OPP de ontwikkeling van uw kind van het laatste half jaar te bespreken. Tevens wordt besproken waar het komende half jaar aan gewerkt wordt. Op de rapportavond krijgt u het rapport mee naar huis. In de kalender vindt u de data van de rapportavonden.

Ouderhulp

Extra ouderhulp is altijd welkom voor verschillende zaken. We hebben ervoor gekozen om niet standaard met klassenouders te werken. Leerkrachten benaderen ouders als ze extra hulp nodig hebben. Voor ouderhulp kunt u zich opgeven bij de Oudervereniging. Deze stuurt aan de start van het schooljaar een invullijst rond waarop u kunt aangeven voor welke activiteiten u benaderd kunt worden.

Huisbezoeken

Bij nieuwe leerlingen gaat de leerkracht binnen 3 maanden na de start op huisbezoek. Dit huisbezoek is een nadere kennismaking tussen leerkracht en ouder(s) in een informele sfeer. Voor de leerkracht kan het huisbezoek ook een breder beeld opleveren van het kind, omdat het zich thuis anders kan gedragen dan op school. Daardoor begrijpt de leerkracht het kind beter en kan er in de klas rekening mee houden. Dit bezoek geeft eveneens een indruk van de omgeving thuis. Tot slot kunnen de ervaringen die zowel de ouders als de leerkracht met het kind hebben, worden uitgewisseld. Bij leerlingen die in augustus bij ons op school zijn gestart valt dit samen met het oudergesprek (er vindt dan dus geen oudergesprek op school plaats). De leerkracht van groep OB-a gaat bij alle leerlingen op huisbezoek, bij nieuwe leerlingen wordt dit gecombineerd met het startgesprek.