Oudervereniging

De oudervereniging is een groep enthousiaste betrokken vrijwilligers, die bereid is de tijd en energie in de activiteiten op school te steken. De OV ondersteunt de activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

Denkt u bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende hoogtepunten als sinterklaas, de kerstmaaltijd, Pasen, de avondvierdaagse, afsluiting van groep 8, de sportdagen en het schoolreisje. Maar ook de organisatie rondom de fotograaf, de milieuboxen, halversiering en de luizencontrole behoort tot onze taken. Tevens fungeert de OV als spreekbuis voor de ouders. De leden staan te allen tijde voor u klaar en zijn altijd bereid u alle informatie te geven of zaken door te spelen.

Heeft u op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of kanttekeningen over de OV? Misschien leuke ideeën? Schroom niet, en neem contact met ons op. Bent u enthousiast geworden of heeft u interesse om u aan te sluiten bij de OV dan kunt u contact met ons opnemen: ov@dekeerkring.nl