Gelukkig Samen Leren

Gelukkig Samen Leren! Daar staat SBO De Keerkring voor.

Gelukkig

Een kind moet zich veilig voelen op school. Dan kan een kind weer vertrouwen opbouwen in de leraar en vooral in zichzelf en kan hij werken aan zijn eigenwaarde. Vanuit een veilig gevoel kan een kind de draad van het leren weer oppakken. Wij willen graag dat kinderen gelukkig zijn op school. Daarom besteden we onder meer veel aandacht aan sociale vaardigheden, zorgen we voor passend onderwijs in een fijne omgeving, voor duidelijkheid en voor plezier met elkaar.

Samen

Samen staat voor de leerkrachten plus het zorgteam daarom heen, maar samen staat ook voor ouders en kinderen! We leren van en met elkaar. We vieren en delen lief en leed met elkaar. Samen vormen we onze school. Samen zijn we sterk!

Leren

We willen uit ieder kind halen wat erin zit. Dat doen we door lesstof aan te bieden die uitdagingen en kansen biedt om een kind verder laten leren. Leren houdt in: lezen, spelling en rekenen. Maar ook sociaal emotionele ontwikkeling, kunstzinnige vormgeving, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en allerlei andere activiteiten.