Groepen

Op SBO De Keerkring zitten ongeveer 180 leerlingen. Er is een onderbouw (OB), middenbouw (MB) en bovenbouw (BB). Iedere ‘bouw’ bestaat uit meerdere groepen. In welke groep een leerling komt, hangt af van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het passende leerniveau. Klasgenoten zijn ongeveer even ver met leren en hun ontwikkeling. Dat maakt dat niemand in de groep een uitzondering is. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas. Zodat ze durven te leren.

In de groepen bij ons op school krijgen kinderen veel aandacht. Het is makkelijker om vragen te stellen. En de juf of meester heeft meer tijd om te helpen. Dat komt doordat er maar ongeveer 18 kinderen in een groep zitten. De groepen zijn dus veel kleiner dan op andere scholen.