Onze werkwijze

Goed gedrag kun je leren. Wij hechten veel waarde aan positief sociaal gedrag. Wanneer kinderen zich fijn en veilig kunnen voelen op school en in de klas, leren ze beter. Daarom bieden wij ‘Schoolwide Positive Behavior Support’(SWPBS).

SWPBS is een schoolbrede aanpak waarmee we gewenst gedrag van al onze leerlingen in de diverse schoolsituaties stimuleren. Het fundament voor deze aanpak vormen de drie basiswaarden van de Keerkring:

  1. Verantwoordelijkheid
  2. Veiligheid
  3. Respect.

Met deze waarden in gedachten hebben we afspraken gemaakt die gelden voor de verschillende ruimten binnen de school. In dit kader belonen we gewenst gedrag. Dat doen we met een zelf ontwikkeld beloningssysteem waarbij de kinderen ‘Goody’s’ kunnen verdienen en sparen.

SWPBS is een positieve gedragsaanpak die voor iedereen duidelijk is. U kunt deze herkennen in de posters op de gang en in de klas. Hierop ziet u ‘Goody’s’ (3 herkenbare figuurtjes) en de tekst van onze missie ‘Gelukkig Samen Leren’

Didactisch handelen

Onderwijs moet zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen en ook aansluiten bij hun mogelijkheden. Hierbij vragen we ons af wat de leerling nodig heeft om zijn leerdoelen te bereiken.

Wij hanteren de aanpak volgens de 1-zorgroute. Deze kent meerdere dimensies, we onderscheiden het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools niveau in onderlinge samenhang. Wie je ook bent, en wat je ook kenmerkt als schoolkind, er zijn altijd doelen die je wilt of moet bereiken, en er is altijd een route uit te zetten waarlangs je die doelen kunt bereiken. Dat noemen we passend onderwijs. In het denken en werken volgens de methodiek van 1-zorgroute is het begrip zorg niet gericht op herstel achteraf, maar op proactief handelen op basis van zorgvuldig observeren en analyseren van kindkenmerken tijdens het leerproces. Evenmin is de zorg alleen gericht op de individuele leerling, maar wordt er gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. Binnen de 1-zorgroute staat “handelingsgericht werken” centraal.

Kindercoaching

Soms heeft een kind korte tijd wat extra ondersteuning, zorg of aandacht nodig.  In overleg met ouders kunnen kinderen dan aangemeld worden voor kindercoaching binnen de school.
Vaak wordt gestart met een talentgesprek, hierbij is een ouder aanwezig. Ondersteunt door de kindercoach ervaart het kind z’n eigen sterke kanten en werkt het kind  aan z’n persoonlijke veranderwensen. Dit kan zijn: reguleren van emoties, automatiseren van sociale vaardigheden, versterken van het zelfbeeld of vergroten van weerbaarheid. Kinderen maken verbinding met hun persoonlijke kracht en kunnen van daaruit ander gedrag laten zien. De kindercoach werkt intensief samen met kind, ouder en leerkracht.

BrugReustraining

Alle schoolverlaters van De Keerkring nemen in de eindgroep deel aan de klassikaal gegeven BrugReustraining. Het doel van de training is de weerbaarheid en de sociale vaardigheden van de kinderen te vergroten. Daarnaast krijgen kinderen handvatten aangereikt die ze nodig kunnen hebben in het Voortgezet Onderwijs.

De training start in januari en bestaat uit 15 wekelijkse groepslessen van 45 minuten. In kleine groepjes oefenen kinderen praktische vaardigheden dmv rollenspellen, fysieke oefeningen, modeling, “real life “ opdrachten etc.

De één na laatste training komen ex-Keerkring leerlingen over hun ervaringen in het Voortgezet Onderwijs vertellen. De training start met een informatieavond voor ouders en eindigt met een evaluatie. De BrugReustraining wordt gegeven, in samenwerking met de groepsleerkracht en juf Loekie van der Zee (Kindercoach).

Reactie van een kind

“Als ik ruzie heb, dan kan ik het nu beter oplossen”

Reacties van ouders

“M’n kind staat steviger in z’n schoenen. Zegt vaker wat hij er zelf van vindt”

“Top, hier kan elke school een voorbeeld aan nemen!”