Over De Keerkring

DeKeerkring-gebouw

Op SBO De Keerkring zitten ongeveer 200 leerlingen. Elke klas bestaat uit maximaal 18 leerlingen. Er is een onderbouw (OB), middenbouw (MB) en bovenbouw (BB). Iedere ‘bouw’ bestaat uit meerdere groepen. In welke groep een leerling komt, hangt af van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het passende leerniveau.

De kinderen op De Keerkring hebben meer begeleiding nodig om te kunnen leren. Zij hebben vaak behoefte aan ondersteuning op meerdere vlakken. Dat kan zijn op sociaal-emotioneel vlak, in gedrag, verstandelijke ontwikkeling , spraak, of motoriek. Voor elk individueel kind maken we een programma op maat.

Onze school heeft speciale observatiegroepen voor kinderen van 4-7 jaar. In samenwerking met de orthopedagoog, interne begeleiders en andere zorgverleners observeren de leerkrachten deze kleuters. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te bepalen hoe deze kinderen in het onderwijs het best tot hun recht kunnen komen.

Inspectierapport

De inspectie heeft in het schooljaar 2015-2016 onze school bezocht in het kader van het nieuwe toezichtskader. Het bezoek werd afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Het bezoek vond plaats op dinsdag 8 september 2015 en de definitieve versie van het rapport is in november vastgesteld. Het rapport kunt u downloaden:

Schoolgids

De schoolgids geeft uitgebreide informatie met betrekking tot onze school. We hopen hiermee een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van De Keerkring. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u gerust telefonisch contact met ons opnemen. De schoolgids bestaat uit twee delen die u kunt downloaden:

Schoolplan

Een school is verplicht om eens in de vier jaar een schoolplan te schrijven met hierin de plannen voor de komende jaren. In 2015 hebben wij het schoolplan voor 2015-2019 opgesteld. Onze school staat voor Gelukkig Samen Leren. Dat wordt gegeven door een professioneel team in een lerende organisatie. Het schoolplan kunt u downloaden: