Vacatures

Vacature Directeur SBO De Keerkring Woerden
(0,8 – 1,0 fte)

SBO De Keerkring is per direct op zoek naar een directeur (0,8 – 1,0 fte).
De directeur geeft leiding aan de organisatorische en onderwijsleerprocessen op SBO De Keerkring, is belast met het personeelsmanagement en is het gezicht en aanspreekpunt van de school. De directeur neemt deel aan het bovenschoolse directeurenoverleg van Kalisto Boeiend Basisonderwijs!

Wij zoeken een Directeur die:
 • doelgericht en planmatig uitvoering geeft aan de ontwikkeling van het onderwijsleerproces en de onderwijskwaliteit van SBO De Keerkring;
  verantwoordelijkheid neemt voor een meerjarig sluitend financieel perspectief van de school, inclusief het opstellen van de begroting en het jaarverslag;
  verantwoordelijk is voor de uitvoering van de communicatie met ouders en ketenpartners;
 • zorgt voor synergie binnen SBO De Keerkring, het met elkaar en van elkaar leren bevordert en daarmee de onderwijsontwikkeling stimuleert;
 • verantwoordelijkheid neemt voor het verzorgen van het personeelsmanagement en de personeelszorg en toegankelijk is voor het team;
 • vanuit visie sturing kan geven aan veranderprocessen binnen de school, openstaat voor nieuwe ideeën en deze kan implementeren;
 • stevig in zijn/haar schoenen staat, van nature de-escaleert, inspireert en leiding geeft aan het team van SBO De Keerkring;
 • in staat is de school optimaal te profileren;
 • empathisch vermogen heeft, besluitvaardig is en proactief en slagvaardig handelt;
 • vanuit de eigen verantwoordelijkheid en toegewezen beleidsgebieden een actieve bijdrage levert aan het strategische beleid van Kalisto en mede sturing en invulling geeft aan verdere professionalisering van Kalisto-brede ontwikkelingen;
 • de opleiding schoolleider basisonderwijs: vakbekwaam succesvol heeft afgerond;
 • affiniteit en/of ervaring heeft met de SBO/SO-doelgroep en het SBO/SO-onderwijs.
Wij bieden
 • een functie van directeur op de SBO De Keerkring met schaalniveau DC;
 • een dynamische en uitdagende werkplek in een professionele leeromgeving;
 • betrokken leerkrachten en een groot collegiaal team;
 • een school waarbij we de zorg voor kinderen en elkaar belangrijk vinden;
 • een school in ontwikkeling waarbij we belang hechten aan samenwerking en samen leren;
 • een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • een aanstelling bij Kalisto Boeiend Basisonderwijs!, waar van en met elkaar leren tussen de scholen
 • een speerpunt is en waar de directeur van SBO De Keerkring een actieve
 • bijdrage levert in beleidsteams.

SBO De Keerkring is een oecumenische school voor speciaal basisonderwijs in Woerden en neemt binnen Kalisto Boeiend Basisonderwijs! een bijzondere positie in als voorziening in het samenwerkingsverband passend onderwijs.
De drie pijlers van onze visie zijn: Gelukkig Samen Leren, waar wij werken door samen verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en respectvolle leeromgeving. Vanuit deze visie werken we hard aan de ontwikkeling en verbetering van ons onderwijs. De school heeft ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 14 groepen. De kinderen op De Keerkring hebben meer ondersteuning om zich binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Elke klas bestaat daarom uit maximaal 18 leerlingen.
Om een beeld te krijgen van de school kunt u kijken op: www.dekeerkring.nl

SBO De Keerkring maakt onderdeel uit van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kalisto is een groep van 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs (De Keerkring) in het noordwesten van de provincie Utrecht, van Abcoude tot en met Montfoort. Kalisto heeft ongeveer 3800 leerlingen en 380 personeelsleden. Kalisto heeft een professioneel stafbureau dat het College van Bestuur en het directieberaad ondersteunt.
Kalisto komt uit het oud-Grieks en is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt treffend onze ambitie om het beste uit onszelf te halen en om het beste in de kinderen naar boven te brengen. Op onze scholen werken mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen
Meer informatie over Kalisto vindt u op www.kalisto-basisonderwijs.nl

Belangstelling?

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer Gerard Couprie, beleidsmedewerker HR. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0348-408985.
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen wij graag voor 9 oktober 2017 uw motivatiebrief en curriculum vitae per mail, op mailadres vacature@kalisto-basisonderwijs.nl.

U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw drs. M.E.J. van der Starre MBA, voorzitter college van bestuur Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Daarnaast is er een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig om in dienst te kunnen treden.