Doorgeven berichten

We worden nogal eens gebeld door ouders met de vraag of we iets door willen geven aan hun kind.

Om de lessen zo min mogelijk te storen vragen we u mededelingen aan de leerkracht of uw kind voor of na schooltijd te doen.

Veilig parkeren rondom school

Graag attenderen wij u nogmaals op het veilig parkeren rondom school als u uw kind naar school brengt of ophaalt.

Wij verzoeken u uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren.
Op andere plekken, b.v. op de stoep, wordt het zicht beperkt voor degenen die willen oversteken. Bovendien is het tegen de wettelijke regelingen.

Ook attenderen wij u erop dat het niet toegestaan is om op de privéplekken van omwonenden te parkeren, zoals b.v. naast de parkeergarages naast de school. Op de standplaatsen van de taxi’s, aan de andere zijde van de school, is het eveneens niet toegestaan om te parkeren of langs te rijden.

Laten we er allemaal voor zorgen dat de breng- en haalmomenten voor iedereen veilig kunnen verlopen.

Baby juf Jikke

Hoera, juf Jikke heeft een dochter!

Op 31 augustus is juf Jikke bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Philomena. Zowel juf Jikke als haar dochtertje maken het goed.