OB a zwemt voor bomen en struiken op ons nieuwe schoolplein.

Op maandag hebben alle leerlingen van de onderbouw gezwommen voor een mooie opbrengst voor ons speelplein. De bomen en struiken staan al te waaien op ons plein. Superknap. De kinderen werken aangemoedigd door veel ouders en ander belangstellenden. Donderdag 23 februari zwemt de bovenbouw!! Met dank aan ons mooie zwembad Batenstein in Woerden die dit mogelijk heeft gemaakt!!

Knap hoor!!! Over de mat!! Alle kinderen hebben hun best gedaan!! Trots!!